Dodatki rodzinne - Austria

Kindergeld = Kinderbetreuungsgeld

 

(http://www.arbeiterkammer.at/bilder/d117/Kinderbetreuung2010.pdf)


W Austrii są dwa rodzaje zasiłku rodzinnego - einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld (zasiłek rodzinny uzależniony od osiągniętych dochodów) oraz pauschale Kinderbetreuungsgeld (zasiłek rodzinny naliczany ryczałtowo). O zasiłek może wnioskować jeden z rodziców.

 

Einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld

 

Dla kogo?

 

Dla rodziców dzieci, które urodziły się przed 30.09.2009 roku. Zasiłek przysługuje też rodzinom zastępczym oraz rodzicom adopcyjnym. Może go pobierać albo matka, albo ojciec.

 

Gdzie przyjmowane są wnioski?

 

Wnioski składa się w instytucji, w której odprowadzamy składki na ubezpieczenie społeczne, np. w Wiedeńskiej Kasie Chorych (Wiener Gebietskrankenkasse).

 

Kto może otrzymać zasiłek?

 

Rodzic, który jest zameldowany w tym samym miejscu, co dziecko. 

 

Procedury i wymagania: 

 

- zasiłek przysługuje osobie, która pobiera Familienbeihilfe (zasiłek rodzinny na współmałżonka),

- pół roku przed narodzinami dziecka trzeba być zatrudnionym na terenie Austrii,

- warunkiem koniecznym jest prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Austrii,

- aby starać się o zasiłek, nie można pobierać zasiłku dla bezrobotnych (Arbeitlosengeld),

- każdy obcokrajowiec musi uzasadnić swój pobyt w Austrii!


Ile wynosi zasiłek?

 

Zasiłek rodzinny jest uzależniony od osiągniętych dochodów - maksymalnie wynosi 33 euro na dzień (czyli ok. 2000 euro miesięcznie). W sumie to 80% średniego dochodu.

 

Obliczanie zasiłku:

  1. Na podstawie wynagrodzenia z trzech ostatnich miesięcy pracy przed rozpoczęciem zakazu wykonywania pracy. Jeżeli rodzic nie otrzymuje tygodniówek, bierze się pod uwagę wynagrodzenie z trzech ostatnich miesięcy na osiem tygodni przed narodzinami dziecka.
  2. Drugi sposób wyliczenia zasiłku to ujęcie dochodów z ostatniego roku kalendarzowego przed narodzinami dziecka, w którym nie był pobierany zasiłek rodzinny.

 

WAŻNE!

W Austrii obowiązuje tzw. Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen!

Kobieta podczas ciąży jest zobowiązana do minimum pięciu badań kontrolnych. Także dziecko do 14 miesiąca życia dziecko musi być przebadane minimum 5 razy. Pierwszych dziewięć badań powinno być przeprowadzonych do 10 miesiąca życia niemowlęcia, w przeciwnym razie zasiłek zostanie pomniejszony o 16,50 euro.

 

Na jaki okres przysługuje zasiłek?

 

Zasiłek jest pobierany przez 12 pełnych miesięcy po narodzinach dziecka. Jeśli po roku drugi rodzic także ma prawo do zasiłku, wypłacany jest on do 14 miesiąca życia dziecka.

 

Czy zasiłek jest zależny od dochodów?

 

Tak. Dochody w ciągu roku kalendarzowego nie mogą przekroczyć 5800 euro (miesięcznie 366 euro). Sumy te dotyczą każdego miesiąca, również tego, w którym jest już przyznawany zasiłek. Jeśli dochody zostały przekroczone, zasiłek trzeba zwrócić.

 

Jeżeli rodzinie nie należy się einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld, czy można go zamienić na pauschale Kinderbetreuungsgeld?

 

Jest taka możliwość, jeżeli ten drugi zasiłek jest bardziej korzystny dla rodzica. Trzeba jednak pamiętać, że jest to decyzja nieodwracalna. 

 

WAŻNE

Rodzice, którzy pobierają ten rodzaj zasiłku nie mogą starać się o zapomogę na dzieci pochodzące z ciąży mnogiej, a także o dodatek do zasiłku!

 

Pauschale Kinderbetreuungsgeld

 

Istnieją cztery modele tego zasiłku rodzinnego. Trzeba wybrać jeden, który będzie korzystny także w przypadku zmiany rodzica, który ten zasiłek pobiera. Można dokonać dwukrotnej (w obrębie jednego modelu) zamiany osoby pobierającej zasiłek.

Model 12+2

Zasiłek pobierany jest przez 12 miesięcy od narodzin dziecka. Jeśli po roku drugi rodzic także ma prawo do zasiłku, wypłacany jest on do 14 miesiąca życia dziecka. Świadczenie wynosi 33 euro dziennie lub ok. 1000 euro miesięcznie.

 

Model 15+3

Zasiłek pobierany jest przez 15 miesięcy od narodzin dziecka. W momencie skorzystania z prawa pobierania zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek będzie wypłacany przez 18 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. Świadczenie wynosi 26,60 euro dziennie lub 798 euro miesięcznie.

 

Model 20+4

Zasiłek pobierany jest przez 20 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. W momencie skorzystania z prawa pobierania do zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek będzie wypłacany przez 24 pełne miesiące od narodzin dziecka. Świadczenie wynosi 20,80 euro dziennie lub  624 euro miesięcznie.

 

Model 30+6

Zasiłek pobierany jest przez 30 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. W momencie skorzystania z prawa pobierania do zasiłku przez drugiego rodzica zasiłek będzie wypłacany przez 36 pełnych miesięcy od narodzin dziecka. Świadczenie wynosi 14,53 euro dziennie lub  436 euro miesięcznie.

 

 Gdzie przyjmowane są wnioski?

 

Składa się je w tej samej instytucji, w której odprowadzamy składki na ubezpieczenie.

 

Kto może otrzymać zasiłek?

 

Rodzic, który jest zameldowany w tym miejscu, co dziecko. 

 

Procedury i wymagania: 

 

- zasiłek przysługuje osobie, która pobiera Familienbeihilfe (zasiłek rodzinny na współmałżonka),

- pół roku przed narodzinami dziecka trzeba być zatrudnionym na terenie Austrii,

- warunkiem koniecznym jest prowadzenie gospodarstwa domowego na terenie Austrii,

- aby starać się o zasiłek, nie można przekroczyć określonej granicy osiąganych dochodów,

- każdy obcokrajowiec musi uzasadnić swój pobyt w Austrii!

 

WAŻNE!

W przypadku tego zasiłku obowiązuje także tzw. Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen (patrz wyżej).

 

Jaka jest granica dochodów?

 

Dochód nie może przekroczyć 16200 euro (miesięcznie - 1220 euro brutto) - dane odnoszą się do 2010 roku. Sumy te dotyczą każdego miesiąca, również tego, w którym jest już przyznawany zasiłek. Jeśli dochody zostały przekroczone, zasiłek trzeba zwrócić.

 

Czy można wnioskować o zapomogę na dzieci pochodzące z ciąży mnogiej (Mehrlingszuschlag), jeżeli pobieramy tego rodzaju zasiłek?

 

Od 1 stycznia 2010 roku na dzieci pochodzące z ciąży mnogiej wypłacany jest pięćdziesięcioprocentowy dodatek do otrzymywanej kwoty. 

 

Inne dodatki do zasiłku rodzinnego

 

Rodzicom, których dzieci urodziły się przed 30.09.2009, przysługuje zapomoga. Jest ona naliczana ryczałtowo (nie istnieje możliwość nadpłaty) i wynosi 6,06 euro dziennie (miesięcznie 180 euro). Jeden z rodziców nie może przekroczyć rocznie 5800 euro dochodów, zaś dochody drugiego nie powinny być większe niż 16200 euro.


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook