Emerytury - Austria

EMEYTURA W AUSTRII – PENSION

Szczegóły:

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/nn_18798/SharedDocs/de/Inhalt/04__Formulare__Publikationen/02__info__broschueren/01__ausland/meine__zeit__in__oesterreich,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/meine_zeit_in_oesterreich

 

W Austrii o emeryturę trzeba wnioskować. 

 

Kto w Austrii powinien opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne?

Większość osób, które są zatrudnione przez austriackiego pracodawcę. Wyjątek stanowią osoby, które pracują na terenie Austrii, ale są zatrudnione przez pracodawcę z innego kraju. 

 

Rodzaje emerytur

W Austrii wyróżniamy emerytury:

- z tytułu niezdolności do pracy,

- wieku,

- renty rodzinnej dla wdów lub wdowców (w przypadku, gdy osoba, której przysługiwała emerytura, zmarła).

 

Wiek emerytalny w Austrii

 

Dla mężczyzn to 65 lat, natomiast dla kobiet 60 lat. Jednak dla kobiet urodzonych  po 1 grudnia 1963 roku wiek emerytalny stopniowo jest przedłużany do 65 roku życia.

Ważne!

Kobiety, które urodziły się po 1 czerwca 1968, mogą się ubiegać o emeryturę z tytułu wieku dopiero po ukończeniu 65 roku życia.

 

Kiedy można się starać o emeryturę?

- gdy osiągnie się odpowiedni wiek, 

- gdy posiada się odpowiedni okres ubezpieczenia:

* 180 miesięcy opłacania składek w okresie ostatnich 360 miesięcy kalendarzowych,

* 180 miesięcy zatrudnienia w usługach (ubezpieczenie dobrowolne, bez możliwości uzupełnienia okresów ubezpieczenia).

Świadczenie emerytalne pobiera się w tym kraju, w którym mieszka emeryt.

 

"Emerytura poślizgowa”

Z tego rodzaju świadczeniem spotykamy się w momencie, gdy pracownik pełnoetatowy przechodzi na niepełny wymiar pracy - ma wówczas prawo do emerytury w wysokości 50-80% świadczenia, które przysługiwałoby mu w przypadku całkowitej rezygnacji z pracy.


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook