Zasiłki chorobowe - Austria

Krankengeld - zasilek chorobowy 

Aby pobierać zasiłek chorobowy w Austrii, należy mieć orzeczenie o niezdolności do pracy wystawione przez lekarza. Składa się je w kasie chorych wraz z następującymi dokumentami:

- potwierdzenie pobytu w placówce opiekuńczej (jeśli podczas choroby z takiej korzystamy),

- zaświadczenie dotyczące wynagrodzenia wystawione przez pracodawcę lub urząd pracy,

- podpisane oraz podstemplowane przez pracodawcę zaświadczenie o dochodach,

- numer konta bankowego.

Kasa rozpatruje wniosek w ciągu miesiąca (4 tygodni).

 

Stawki

Jeżeli nie istnieje prawo do pobierania wynagrodzenia, zasiłek jest wypłacany od 4 dnia od daty wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy. Jego wysokość oblicza się na podstawie dochodów, czyli tzw. podstawy wymiaru świadczeń. Na początku przysługuje 50% podstawy wymiaru świadczeń, a od 43 dnia niezdolności do pracy - 60%.

Jak długo wypłacany jest zasiłek?

Przez 26 tygodni od daty wystawienia orzeczenia o niezdolności do pracy.

Okres ten wydłuża się do 52 dni, jeżeli pracownik odprowadzał składki na ubezpieczenie zdrowotnie przynajmniej przez pół roku w ostatnim roku przed rozpoczęciem choroby.

 

Ważne

Z zasiłku rodzinnego musimy się rozliczyć, jeśli jego dzienna stawka przekraczyła 20 euro.


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook