Zasiłki dla bezrobotnych - Austria

Zasiłek dla bezrobotnych -  Arbeitslosengeld

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasiłku można znaleźć na stronie: http://www.soziales-leben-oesterreich.at/arbeitslosengeld.html

Osoba bezrobotna już pierwszego dnia bezrobocia powinna się zarejestrować w Arbeitsmarktservice - osobiście lub internetowo na stronie www.ams.or.at

Komu przysługuje zasiłek?

- osobie, która jest bezrobotna, zdolna do pracy i jej poszukująca,

- osobie, która przez odpowiedni czas opłacała obowiązkowe składki na ubezpieczenie.

Aby otrzymać zasiłek, należy złożyć wniosek. 

 

Pierwszy wniosek o zasiłek:

Mogą się o niego starać osoby powyżej 25 roku życia, które były zatrudnione przez minimum 52 tygodnie w okresie 24 miesięcy przed otrzymaniem statusu bezrobotnego. Składki na zasiłek dla bezrobotnych będą opłacane, jeśli miesięczny zarobek brutto znajdował się powyżej minimalnej granicy (wynosił więcej niż 323, 26 euro).

 

Kolejny wniosek o zasiłek:

Mogą go składać osoby, które w ostatnim roku były zatrudnione przez minimum 28 tygodni. Wniosek trzeba wypełnić w ciągu 7 dni od rejestracji w Arbeitsmarktservice. W przypadku choroby można wyznaczyć pełnomocnika, który ten wniosek za nas złoży - dokumentu nie można wysłać pocztą. 

Do wniosku należy dołączyć:

- dokument meldunkowy (Meldezettel),

- dowód potwierdzający tożsamość (np. akt urodzenia),

- akt urodzenia dziecka, które mamy na utrzymaniu,

- w przypadku alimentów na dzieci - dowód wpłaty,

- kartę ubezpieczenia społecznego.

Po weryfikacji tych dokumentów przez Arbeitsmarktservice trzeba także przedłożyć świadectwo pracy.

 

Wysokość świadczenia

 

Wysokość zasiłku zależy od dochodów i wynosi 55% dziennego dochodu netto, który jest udokumentowany na świadectwach pracy. Do 30 czerwca brane jest pod uwagę wynagrodzenie przedostatniego roku kalendarzowego (np. do 30.06.2015 istotne jest wynagrodzenie z roku 2013). Od 1 lipca wyliczane jest wynagrodzenie z poprzedniego roku kalendarzowego (np. od 1.07.2015 istotne jest wynagrodzenie z roku 2014).

Wysokość zasiłku może być zwiększona, jeśli dana osoba ma na utrzymaniu dzieci - wówczas jest doliczany dodatek rodzinny w wysokości 0,97 euro dziennie.

 

Jak długo wypłacany jest zasiłek?

 

20 tygodni – okres minimalny

30 tygodni – przy 3-letnim okresie zatrudnienia w czasie 5 lat

39 tygodni – po ukończeniu 40 roku życia oraz zatrudnieniu przez 6 lat w czasie ostatnich 10 lat

52 tygodni – po ukończeniu 50 roku życia oraz zatrudnieniu przez 9 lat w czasie ostatnich 15 lat

 

Decydujący jest także moment złożenia wniosku. Czas wypłacania zasiłku może być wydłużony, jeśli bierzemy udział w szkoleniach w Arbeitsmarktservice.


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook