Zasiłki rodzinne - Austria

Familienbeihilfe - zasiłek rodzinny

(http://www.arbeiterkammer.at/www-192-IP-2329.html)

 

Kto może się starać o zasiłek rodzinny?

- rodzice, których dzieci nie ukończyły 18 roku życia,

- rodzice, których dzieci ukończyły 18 lat, ale są w trakcie nauki, praktyk lub na studiach (w takim wypadku prawo do zasiłku mają dzieci do 26, a czasami nawet 27 roku życia),

- rodzice, których dzieci planowo, z pozytywnym wynikiem ukończyły studia - wówczas trzeba przedłożyć w Finanzamt (Urząd Skarbowy) dokument poświadczający ukończenie studiów. 

 

Zasiłek przysługuje:

 

- obywatelom Austrii

- obywatelom Unii Europejskiej oraz Szwajcarii

- uchodźcom posiadającym azyl w Austrii

- obywatelom, którzy mieszkają na terenie Austrii i posiadają uprawnienia do pobytu na jej terenie, a pochodzą z państw, które nie należą do Unii Europejskiej. 

 

Ile wynosi zasiłek?

 

Wysokość Familienbeihilfe (miesięcznie)

 

 

Na każde dziecko

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 3 lata

 

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 10 lat

 

Od miesiąca, w którym dziecko ukończyło 19 lat

 

1. dziecko

105.4

112.7

130.9

152.7

2. dziecko

118.2

125.5

143.7

165.5

3. dziecko

140.4

147.7

165.9

187.7

4. dziecko

155.4

162.7

180.9

202.7

 

 

Na każde kolejne dziecko zasiłek zwiększany jest o 50 euro. Dziecko niepełnosprawne dostaje dodatkowo 138,30 euro - w przypadku upośledzenia głębokiego należy przedstawić w Finanzamt zaświadczenie lekarskie o jego stopniu. Na tej podstawie zostanie wyliczona wysokość zapomogi.

Zasiłek wypłacany jest sześć razy w roku, co drugi miesiąc. We wrześniu otrzymuje się tzw. trzynastkę, czyli podwójną kwotę zapomogi.

Od 2009 roku do zasiłku dodawany jest dodatek w wysokości 58,40 euro (Kinderabsetzbetrag). Jest on opodatkowany i dotyczy świadczeń związanych z utrzymaniem dzieci. Nie przysługuje dzieciom, które przebywają stale za granicą.

 

Gdzie składa się wnioski?

 

Wniosek składa się w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania (Wohnsitzfinanzamt). Odpowiednie formularze można znależć na stronie: www.bmf.gv.at Wraz z wnioskiem trzeba złożyć akt urodzenia dziecka/dzieci, a także potwierdzenie meldunku dziecka i wnioskodawcy.

 

Kto pobiera zasiłek?

 

Zazwyczaj zasiłek pobiera matka dziecka. Jednak może się go zrzec na korzyść drugiego rodzica. 

 

 


Dla pracodawców

Skontaktujemy się z Tobą
telefonicznie w ciągu 24h!

euro-punkt.pl on Facebook